Lite Motive - Angel

Lyrics
Lite Motive - Album Love - Angel 6:10
(Gino/Lloyd,D.Mitić,D.Mitić)

BUDUĆI NASTUPI

Briig G1 (Split)
02.03.2024. Početak u 11:00

Briig G1 (Split)
03.03.2024. Početak u 11:00

Briig G1 (Split)
09.03.2024. Početak u 11:00

Briig G1 (Split)
10.03.2024. Početak u 11:00

S4 (Brač)
25.05.2024. Početak u 18:00